بایگانی برچسب‌ها: ‫شب یلدا+ جنبش+ تحریم +انتخابات

‫شب یلدا را به ‫یک جنبش تحریم انتخابات تبدیل نمائیم

این شب فرصت مناسبی است، که می توان، ضمن دید و بازدید از آشنایان و فامیل، در کنار برگزاری مراسمِ مرسوم شب یلدا، بحث را به انتخابات کشانده، با دلیل وبرهان قاطع، نظر خودمان را راجع به عدم شرکت در انتخابات بیان کنیم، چه بسا درمیان اقوام سنتی، کسانی یافت می شوند، که مایل به شرکت در انتخاباتند وبدلیل تبلیغات رژیم، از حقایق بدورند، بدین جهت می توان با ارائه ی لیستی از اختلاسها، مفاسد، جرایم پس ازانتخابات، نامه های افشاگرانه نوریزاد و… نظر آنانرا راجع به انتخابات فرمایشیِ پیش رو، عوض کرد.

Advertisements