بایگانی برچسب‌ها: ایران+ارومیه +فرزندان

ایران به پا خیز مگر ارومیه از آن تونیست؟‫!

خزر را به روسها واگذار کردند،نفت جنوب را به قطر،صنعت را به چین،خلیج فارس هم اگر ایران دوستان نبودند، تا کنون ،ع+ر+ب+ی بود. ایران؛ ارومیه از آن توست، اگر به پا نخیزی، تورا کویر خواهند کرد، برای آینده فرزندانت به پا خیز

Advertisements