بایگانی ماهانه: اوت 2011

ایران به پا خیز مگر ارومیه از آن تونیست؟‫!

خزر را به روسها واگذار کردند،نفت جنوب را به قطر،صنعت را به چین،خلیج فارس هم اگر ایران دوستان نبودند، تا کنون ،ع+ر+ب+ی بود. ایران؛ ارومیه از آن توست، اگر به پا نخیزی، تورا کویر خواهند کرد، برای آینده فرزندانت به پا خیز

Advertisements

درنگاه تاریخ/نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران

نوستالژیک ترین شعار مردم در روز قدس ۱۳۸۸


زنده باد جنبش سبز

جنبش سبز مرد، پویایی وتحرکی که با کاریزمای رهبران آن ایجاد می شد با حصر آنان پایان یافت.اما، تفکر جنبش،آرمانهای جنبش،درس صبوری واستقامت زندانیان جنبش،در وجود تک تک آزادزنان وآزادمردان این کشور شکفت وجوانه زد وریشه دوانید، پس زنده باد جنبش سبز