بایگانی ماهانه: آوریل 2011

روز کارگر و وظیفه ی تاریخی ما

فردا روز جهانی کارگر است ، ما نسبت به نسل آینده مسئولیم، ما نسبت به تاریخ مسولیت داریم،نسل آینده، نسل سوخته یا فراموش شده نخواهد بود،نسل آینده، ایران زمین را در جهان راهبری خواهد کرد،برای آینده ی نسل پیشرو، باید از خود بگذریم ،اینگونه ،مسلما تاریخ، از نسل فداکار ما به نیکی یاد خواهد کرد .همیشه باید از این جمله معروف درس بگیریم که آزادی هزینه می خواهد آزادی هيچ وقت انتظار ما را نمی كشد ما بايد در بدست آوردنش، از دل و جان دريغ نكنيم چون در هيچ جايی از زوايای تاريخ سراغ نداريم كه آزادی و دموكراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.پس، فردا، همه با هم در خیابان هستیم .برای آینده گان،برای فرزندانمان،برای حسرت های فروخورده،برای….

Advertisements