بایگانی ماهانه: فوریه 2011

ترحم بر گرگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان

زمانی باید به دنبال راهپیمایی بی خشونت بود که ساختار مخالفان رژیم ، در سطح تمامی کشور یکسان بوده ومردم یکدست شوند، تجربه 25 بهمن نشان داد مردم ما یکدست نیستند وبسیاری از شهرهای بزرگ از جمله تبریز بی تفاوت ـ ترکهای عزیز کجا بود غیرتتان، لرها،عربهای جنوب، کردها،کجابودید.

زمانی باید به دنبال راهپیمایی بی خشونت بود که ارتش ملی حافظ ملت باشد ـ پس کجایند ارتشیان باغیرت.

باید خاطرنشان کرد، درمقابل ما افرادی قرار گرفته اند،شستشوی مغزی شده وخشونت طلب،کافی است نگاهی به این سایت بیندازید تا میزان نفرت این جمع را نسبت به هموطنان خود ببینید. درمقابل ما مسوولینی قرار دارند که  دستشان به خون فرزندانشان هم آلوده است، درمقابل ما نمایندگان مجلسی قرار دارند که در شعارهایشان آرزوی مرگ واعدام دارند….هرگاه، یکدست شدیم، تجربه انقلاب مردم مصر پیش روی ماست، درغیراین صورت باید با این دشمنان ملت وانسانیت با مبارزه مسلحانه روبرو شد.

images

Advertisements

25 بهمن ونيفتادن در گرداب پرووکاسيون حكومتي

شايد چهارشنبه سوري را بهترين زمان براي عرضه اندام جنبش سبز مي دانستم,اما 25 بهمن فرصت جديد وخردمندانه ايست كه در  متغيرات ممكنش مي تواند بهانه واقعيت موجود اوضاع  منطقه را تبديل به واقعيت محتوم ديكتاتوري كشور بنمايد. همزماني اين رويداد با انقلاب هاي فيس بوكي تونس ومصر مي تواند ضريب اراده وتجربه اقدام اتي را بالا برده وهزينه ي كمي براي جنبش به همراه بياورد.اما بايد هوشيار بود تادر دام  تئوري پرووکاسيون حكومتي نيفتاد.اين تئوري  به معناي اقدامات و تحريکات سازمان ‌يافته براي ايجاد تشنج براي تحقق اهداف طراحي شده مي باشد.اگر در خوشبينانه ترين حالت اين راهپيمايي با جمعيت فراوان برگزار شد بايد با ساخت زنجير انساني جلو هر حركت تشنج زا وشانتاژ را چه در بين جنبش و نفوذي هاي سازمان يافته,چه در مقابل حركتهاي بسيج ولباس شخصي ها,گرفت.هدف غايي اين راهپيمايي عرض اندام است,كه خود شك بزرگ براي نظام ,تقويت صفوف جنبش ونگاه دوباره جامعه جهاني به ملت ستم ديده وبت شكن ايران خواهد بود.منفي باف نيستم اما در حالت هاي معكوس,مسلما چهارشنبه سوري باشكوهي خواهيم داشت …