بایگانی ماهانه: ژانویه 2011

چگونگی استخدام در وزارت اطلاعات (واواك)

در اينجا بر آن شدم تا شيوه استخدام در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران را براي شما توضيح دهم :
در وزارت اطلاعات به دو صورت می توان جذب شد . حالت اول از طريق شركت در آزمون سراسری و سپس انتخاب دانشگاه امام محمد باقر در بخش رشته‌های خاص .
دانشگاه امام محمد باقر وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است . پس از قبولی سه برابر ظرفيت در آزمون دانشگاه امام محمد باقر آنگاه مراحل معاينات بدنی ، تست هوش ، شخصيت شناسی و مصاحبه و نيز تحقيقات محلی آغاز می شود . شايان ذكر است كه معاينات بدنی در وزارت اطلاعات همانند دانشگاه افسری امام علی و يا دانشكده علوم و فنون فارابی ( وابسته به سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ) نيست.بلكه سلامتي داوطلب از نظر جسمی كفايت مي‌كند . اما آزمون تست هوش و شخصيت شناسی وزارت اطلاعات بسيار سخت مي‌باشد . در بخش تست هوش 100 سئوال و در بخش شخصيت شناسی 300 سئوال به داوطلب داده می شود و اگر داوطلب در هر آزمون به 10 سئوال پاسخ منفی دهد تنها به وی مي‌گويند برويد بعدا با شما تماس خواهيم گرفت . بر خلاف تصور عده‌ای كه گمان مي‌كنند اين آزمونها در تهران انجام مي‌شود بايست گفت محل برگزاری آزمونها در استان همدان و در اداره كل اطلاعات استان همدان می باشد .
اما مراحل مصاحبه در واحدهای گزينش ادارات كل اطلاعات استانها صورت می پذيرد .
مدت زمان اين مراحل شش ماه و گاهی بيش از 14 ماه است .
اما شيوه‌ی ديگری هم براي استخدام در وزارت اطلاعات وجود دارد و آن از طريق معرفی علاقمند به استخدام در وزارت اطلاعات توسط يكي از كاركنان وزارت اطلاعات می باشد . معمولا كاركنان وزارت اطلاعات افرادی را كه ارتباط خويشاوندی با خود دارند را از اين طريق به واحد گزينش اداره كل اطلاعات استان معرفی مینمايند . در اين شرايط افرادی كه از سوی واحد گزينش ان اداره كل اطلاعات تاييد مي‌شوند وارد سيكل گزينش می شوند . ابتدا اين افراد به درمانگاه اداره كل اطلاعات در هر استان معرفی می شوند . شايان ذكر است كه اداره اطلاعات در هر استان دارای يك درمانگاه بسيار مجهز می باشد . پس از تاييد سلامتی داوطلب ، فرد برای آزمون تست هوش و آزمون شخصيت شناسی به اداره كل اطلاعات استان همدان معرفي می شوند و اگر در اين آزمونها مردود شوند فرد را رد می كنند و اگر پذيرفته شود وارد فاز بعدی كه مصاحبه است مي‌شود .
مصاحبه شامل مسائل فرهنگی ، سياسی ، اجتماعی و اقتصادی كشور است .
مدت مصاحبه و تحقيقات در اين شيوه 9 ماه و گاهی 2 سال بطول می انجامد
چنانچه فرد در مصاحبه و تحقيقات محل پذيرفته شود براي مدت 12 ماه به دانشگاه امام محمد باقر رفته تا آموزشهای اطلاعاتي را ببيند و سپس با توجه به استعداد فرد او را در يكي از معاونت‌های وزارت اطلاعات در يكی از استان‌ها و يا استان محل سكونتش بكار می گمارند .
ميزان حقوق در وزارت اطلاعات بسته به نوع معاونت محل خدمت متفاوت است . اما معاونت‌های ضد جاسوسی و امنيتی و نيز حفاظت اطلاعات بيشترين ميزان حقوق را دريافت مينمايند.

شايان ذكر است كاركنان وزارت اطلاعات از بدو ورود توسط گزينش يك نام خانوادگی مستعار دريافت مي‌كنند . كه در درون محل كار آنها را با نام خانوادگی مستعارش مي‌شناسند.

 ساختار کلی تشکیلات وزارت اطلاعات و نوع عملیاتهای آنها عبارتند از:

۱. امنیت 

۲. ضدجاسوسی 

۳. خارجی

 ۴. حفاظت

 ۵. بهداری

۶. سیاسی 

 ۷. بررسی ها و امور استراتژیک 

۸. آموزشی 

۹. پژوهشی 

 ۱۰. آرشیو و اسناد 

۱۱. نیروی انسانی 

 ۱۲.اداری –مالی

۱۳. پارلمانی 

 ۱۴. اقتصادی 

۱۵.فرهنگی 

۱۶. فن آوری 

 ادارات کل وزارت  اطلاعات بترتیب زیر می باشند :

 ۱-معاونت امنیت

-اداره کل امنیت

– اداره کل عملیات

 – اداره کل حراست

۲. معاونت ضدجاسوسی -اداره کل ضد جاسوسی

 ۳. معاونت خارجی

 -اداره کل اروپا

 -آفریقا آمریکا اسراییل

– آمریکا (قاره)

– خاورمیانه

 – اسراییل و فلسطین

 – آسیا و اقیانوسیه

– التقاط

 ۴. معاونت حفاظت اطلاعات 

– اداره کل حفاظت

 – اداره کل پیگیری و شکایت

 ۵. معاونت سیاسی

– اداره کل سیاسی

 ۶. معاونت اقتصادی

 – اداره کل اقتصادی

 – اداره کل مبارزه با فساد اقتصادی

 ۷ . بررسی ها

 – اداره کل بررسی ها

 ۸. معاونت فرهنگی

 –اجتماعی

 – اداره کل فرهنگی

 – اداره کل اجتماعی هنری و سینمائی

 ۹ . معاونت نیروی انسانی

– اداره کل نیروی انسانی

 – اداره کل خدمات رفاهی

 ۱۰. معاونت اداری

 –مالی – اداره کل ملی

– اداره کل امور اداری

۱۱. معاونت فن اداری

– اداره کل فن آوری ها نو

– اداره کل فن اوری های جاسوسی

– ۱۲. معاونت اموزشی

 – اداره کل آموزشی –

۱۳. معاونت پژوهشی

 – اداره کل پژوهشی –

۱۴. معاونت حقوقی

 – پارلمانی

 – اداره کل پارلمانی

– اداره کل حقوقی 

 . معاونت آرشیو و اسناد

– اداره کل آرشیو و اسناد 

[2-VAVAK.jpg]

Advertisements

پيشنهاد تغييرموضوع بندي لينكها در بالاترين

به جرات مي توان بالاترين را يك Virtual University ناميد.استادان اين دانشگاه   اعضاي كاربر وشاگردان ,ان, به وسعت قلمرواينترنت و زبان فارسي.به عنوان يك كاربر,اكثر bookmark هاي من , لينكهاي مفيديست كه از  كاربران فرهيخته اي  كه خود باعث ترقي اين سايت بوده اند گرفته ام. اگر اين زاويه ديد را در كنار مطالب سياسي ان بگزاريم كه عنوان  سايت تئوريساز فعال جنبش سبزدر دوران  كودتا لايق ان است,در دوراني كه عملكرد وتاثيرمثبت ان درلايه هاي زيرين اجتماع نقل محافل تاريك انديش,كودتايي وسركوب گر بود ومي باشد.در اين راستا پويايي يك سازمان بر استناد خرد جمعي اعضا درنگ ناپذير است كه بالاترين در اين زمينه مثبت عمل كرده وتا حدي نقد منصف اعضا را براي ارتقائ خود پذيرفته است .از انجائيكه موضوع بندي وطبقه بندي محتوا اهميت فراواني دارد پيشنهاد به تغيير موضوعات دارم تا اين دانشگاه مجازي موضوعيتر به دسته بندي مطالب بپردازد. پيشنهاد من به گروههاي:1.سياست 2.تاريخ وفرهنگ3.ورزش وسلامت4.اقتصاد5.محيط زيست وطبيعت6.هنر وادبيات7.علم واموزش8.حوادث وسوانح9.سرگرمي وتفريح. در ضمن گنجاندن قسمت تخصصي براي بحث وبررسي اديان كه اين بخش با وضع قوانيني تعريف شود.