بایگانی ماهانه: دسامبر 2010

بالاترين و پروسه پلوراليسم

درباره تحولات اخير بالاترين ,بايد بگويم باز يك پروسه قديمي به وقوع پيوسته وان دعواي كلاسيك سنت ومدرنيسم است.در حاليكه در دهه پست مدرنيسم زندگي مي كنيم اما با اين دعواي قديمي,در حاليكه در كشورمان ايران با انواع واقسام ان گريبانگيريم ,در خارج از كشور با نوع متمدنتر ان ,انهم در عرصه اينترنت كه به قول تافلر انقلاب سوم است مواجهيم.مشكل از انجاست كه فقط از مدرنيسم به واژه ظاهري ان دل خوش كرده مفاهيم واقعي را در حياط خلوت سنت دفن كرده ايم .مگر واژه انقلاب از انقلاب فرانسه نيامده,اما انقلاب لائيك فرانسه كجا وما كجا,مگر سايت ديگ الگو نيست ,اما ما و ان كجا,مگر ومگر…درباره اختلافاتي كه درباره بحث توهين به مذهب پيش امده نظرم را با ترجمه يك واژه معروف (پلوراليسم) به پايان مي برم واميدوارم عينيت بيابد درحاليكه مي دانم سالها استبداد باعث بوجود امدن انرژي هاي بالفعلي گرديده كه تا تخليه اين انرژيها ورسيدن به دموكراسي واخلاق دموكراتيك راه طولاني در پيش است:پلورالیسم دینی به معنای مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از جنگها و تخاصمات. به عبارت دیگر، کثرتها به عنوان واقعیتهای اجتماعی پذیرفته شوند ومصلحت جامعه، این نیست که به جان هم بیفتند بلکه باید همزیستی داشته باشند نه اینکه با هم یکی شوند. در قلمرو ادیان و مذاهب هم، دو فرقه، در عین حال که گرایشهای خاص و متفاوت از هم دارند، به هم احترام می‌گذارند و عملاً با یکدیگر درگیر نمی‌شوند در عین حال که هر کسی نظر خودش را صحیح و نظریه بقیه را نادرست می‌داند، اما در عمل، برادرانه زندگی می‌کنند.

“برخی، تسامح (Tolerance) را غیر از پلورالیسم می‌دانند و می‌گویند در تسامح، انسان آزادی و حقوق دیگران را محترم می‌شمارد اگرچه معتقد باشد که همه حقیقت پیش‌خود اوست. “

Advertisements